Artikler

Minneord om Axel Jensens død Morgenbladet 27.02.2003 (pdf) (internett)

Om Axel Jensen og Ari Behn i Morgenbladet 29.01.2004 (pdf) (internett)

 

         
Marianne på Hydra                                                    Axel i Ålefjær

 

Pratibha Jensen i Ålefjær desember 2012

Hør de åtte programmene Petter Mejlænder lagde i NRK i 1995: "Bare smella fungerer".
Axel Jensen forteller om livet sitt: Bare smella fungerer